Xiaomi TV Master Series chính thức ra mắt: 65 inch, 4K 120Hz, viền siêu mỏng giá 43 triệu đồng

Xiaomi TV Master Series chính thức ra mắt: 65 inch, 4K 120Hz, viền siêu mỏng giá 43 triệu đồng
Xiaomi TV Master Series chính thức ra mắt: 65 inch, 4K 120Hz, viền siêu mỏng giá 43 triệu đồng

Bài viết liên quan