Xiaomi sắp ra điện thoại Snapdragon 865 Plus, sạc nhanh 120W, camera 48MP

Xiaomi sắp ra điện thoại Snapdragon 865 Plus, sạc nhanh 120W, camera 48MP
Xiaomi sắp ra điện thoại Snapdragon 865 Plus, sạc nhanh 120W, camera 48MP

Bài viết liên quan