Xiaomi chuẩn bị bán ra sạc 100W sạc đầy viên pin 4000mAh trong vòng 17 phút

Xiaomi chuẩn bị bán ra sạc 100W sạc đầy viên pin 4000mAh trong vòng 17 phút
Xiaomi chuẩn bị bán ra sạc 100W sạc đầy viên pin 4000mAh trong vòng 17 phút

Bài viết liên quan