Vingroup công bố 5 mẫu TV thông minh Vsmart đầu tiên của mình, giá bán từ 8,7 triệu đồng.

Vingroup công bố 5 mẫu TV thông minh Vsmart đầu tiên của mình, giá bán từ 8,7 triệu đồng.
Vingroup công bố 5 mẫu TV thông minh Vsmart đầu tiên của mình, giá bán từ 8,7 triệu đồng.

Bài viết liên quan