Video tiết lộ những thay đổi lớn trên iPhone 13 5G: FaceID đặt dưới màn hình, cổng sạc USB-C

Video tiết lộ những thay đổi lớn trên iPhone 13 5G: FaceID đặt dưới màn hình, cổng sạc USB-C
Video tiết lộ những thay đổi lớn trên iPhone 13 5G: FaceID đặt dưới màn hình, cổng sạc USB-C

Bài viết liên quan