Uber Eats tại Ấn Độ đã bị bán với giá 2,2 tỷ USD?

Uber Eats tại Ấn Độ đã bị bán với giá 2,2 tỷ USD?
Uber Eats tại Ấn Độ đã bị bán với giá 2,2 tỷ USD?

Bài viết liên quan