TSMC vẫn hợp tác với Huawei để sản xuất chip Kirin 1020

TSMC vẫn hợp tác với Huawei để sản xuất chip Kirin 1020
TSMC vẫn hợp tác với Huawei để sản xuất chip Kirin 1020

Bài viết liên quan