Tiết lộ cấu hình MacBook ARM 12 inch của Apple: chip A14X, bộ nhớ 16GB, thời lượng pin 20 giờ

Tiết lộ cấu hình MacBook ARM 12 inch của Apple: chip A14X, bộ nhớ 16GB, thời lượng pin 20 giờ
Tiết lộ cấu hình MacBook ARM 12 inch của Apple: chip A14X, bộ nhớ 16GB, thời lượng pin 20 giờ

Bài viết liên quan