Nhờ vào chiến lược giá “mềm” hơn trên thế hệ iPhone 11 so với người tiền nhiệm, Apple đã có một quý 4 với nhiều thành công ngoài mong đợi

>>Xem thêm: