Chính vì hạn chế người ngoài tiếp cận các công cụ sửa lỗi iOS trên iPhone, Apple đã tạo cơ hội cho các hacker cao cấp tấn công nó.

>>Xem thêm: