Apple đã gỡ bỏ 805 ứng dụng khỏi App Store tại Trung Quốc liên quan đến cờ bạc và vi phạm nội dung khiêu dâm, Trung Quốc là quốc gia có nhiều ứng dụng bị loại bỏ nhất.

Xem thêm:

Từ năm 2018 đến năm 2019, Apple đã gỡ bỏ 805 ứng dụng ở Trung Quốc. Trong báo cáo mới nhất của công ty nửa đầu năm 2019, nhà sản xuất iPhone cho biết họ đã xóa 288 ứng dụng khỏi App Store iOS của Trung Quốc vì cả vi phạm pháp luật và chính sách.

Các báo cáo trích dẫn hai lý do ứng dụng bị xoá: Vi phạm nền tảng, bao gồm các ứng dụng đánh bạc (cờ bạc là bất hợp pháp ở Trung Quốc) và các nội dung bất hợp pháp khác, trong đó có vi phạm nội dung khiêu dâm (cũng là bất hợp pháp ở Trung Quốc).

Apple đã gỡ bỏ 805 ứng dụng khỏi App Store tại Trung Quốc liên quan đến cờ bạc và vi phạm nội dung khiêu dâm, Trung Quốc là quốc gia có nhiều ứng dụng bị loại bỏ nhất.

Charlie Smith – người đồng sáng lập GreatFire – một trang web theo dõi hệ thống kiểm duyệt trực tuyến của Trung Quốc cho rằng: “báo cáo của Apple thực sự tạo ra nhiều câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời”.

Theo Smith, Apple không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các ứng dụng đã xóa có liên quan đến khiêu dâm hoặc đánh bạc.

Tuy nhiên, Apple đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Từ tháng 7 năm 2018 tới tháng 12 năm đó, Apple đã công khai xoá 517 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó có những ứng dụng được chính phủ yêu cầu.

Năm 2017, nhà sản xuất iPhone đã gỡ bỏ hàng trăm ứng dụng VPN khỏi App Store của mình ở Trung Quốc. VPN cho phép người dùng bỏ qua Tường lửa của Trung Quốc và truy cập các trang web bị chặn như Google, YouTube, Twitter và Facebook.

Tới cuối tháng 6 năm 2019, trong báo cáo của mình, Apple chỉ rõ đã xoá 288 ứng dụng của Trung Quốc. Hai báo cáo số ứng dụng bị xoá được công bố cho thấy Trung Quốc là quốc gia có nhiều ứng dụng bị loại bỏ nhất.

Tạp chí công nghệ