Snapdragon 875 dự kiến sẽ có giá đắt hơn 100 USD so với Snap 865: flagship năm sau lại càng đắt thêm!

Snapdragon 875 dự kiến sẽ có giá đắt hơn 100 USD so với Snap 865: flagship năm sau lại càng đắt thêm!
Snapdragon 875 dự kiến sẽ có giá đắt hơn 100 USD so với Snap 865: flagship năm sau lại càng đắt thêm!

Bài viết liên quan