Siêu máy tính của Microsoft trang bị đến 285.000 lõi CPU

Siêu máy tính của Microsoft trang bị đến 285.000 lõi CPU
Siêu máy tính của Microsoft trang bị đến 285.000 lõi CPU

Bài viết liên quan