Samsung phủ nhận việc chuyển dây chuyền sản xuất màn hình từ Trung Quốc qua Việt Nam

Samsung phủ nhận việc chuyển dây chuyền sản xuất màn hình từ Trung Quốc qua Việt Nam
Samsung phủ nhận việc chuyển dây chuyền sản xuất màn hình từ Trung Quốc qua Việt Nam

Bài viết liên quan