Samsung Galaxy S21 (S30) sẽ là chiếc smartphone cuối cùng có màn hình đục lỗ

Samsung Galaxy S21 (S30) sẽ là chiếc smartphone cuối cùng có màn hình đục lỗ
Samsung Galaxy S21 (S30) sẽ là chiếc smartphone cuối cùng có màn hình đục lỗ

Bài viết liên quan