Samsung Galaxy S21 (S30) cũng có thể loại bỏ bộ sạc khỏi hộp như iPhone 12

Samsung Galaxy S21 (S30) cũng có thể loại bỏ bộ sạc khỏi hộp như iPhone 12
Samsung Galaxy S21 (S30) cũng có thể loại bỏ bộ sạc khỏi hộp như iPhone 12

Bài viết liên quan