Galaxy M01 Core: lại một smartphone giá siêu rẻ đến từ Samsung, chỉ từ 1,7 triệu đồng

Galaxy M01 Core: lại một smartphone giá siêu rẻ đến từ Samsung, chỉ từ 1,7 triệu đồng
Galaxy M01 Core: lại một smartphone giá siêu rẻ đến từ Samsung, chỉ từ 1,7 triệu đồng

Bài viết liên quan