Một chiếc Realme XT phát nổ tại Ấn Độ với nghi ngờ có tác động ngoại lực từ người dùng

Một chiếc Realme XT phát nổ tại Ấn Độ với nghi ngờ có tác động ngoại lực từ người dùng
Một chiếc Realme XT phát nổ tại Ấn Độ với nghi ngờ có tác động ngoại lực từ người dùng

Bài viết liên quan