Realme ra mắt công nghệ sạc nhanh Ultradart 125W, sạc 33% pin 4.000mAh trong 3 phút

Realme ra mắt công nghệ sạc nhanh Ultradart 125W, sạc 33% pin 4.000mAh trong 3 phút
Realme ra mắt công nghệ sạc nhanh Ultradart 125W, sạc 33% pin 4.000mAh trong 3 phút

Bài viết liên quan