Realme cũng sẽ có sạc nhanh 125W và ra mắt vào ngày 16.7

Realme cũng sẽ có sạc nhanh 125W và ra mắt vào ngày 16.7
Realme cũng sẽ có sạc nhanh 125W và ra mắt vào ngày 16.7

Bài viết liên quan