Trung Quốc Tianma ra mắt giải pháp vân tay đa điểm trong màn hình LCD đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc Tianma ra mắt giải pháp vân tay đa điểm trong màn hình LCD đầu tiên trên thế giới
Trung Quốc Tianma ra mắt giải pháp vân tay đa điểm trong màn hình LCD đầu tiên trên thế giới

Bài viết liên quan