Pixel 4A sẽ có pin trâu hơn và hỗ trợ sạc nhanh 18W

Pixel 4A sẽ có pin trâu hơn và hỗ trợ sạc nhanh 18W
Pixel 4A sẽ có pin trâu hơn và hỗ trợ sạc nhanh 18W

Bài viết liên quan