OPPO ra mắt công nghệ sạc nhanh 125W vào ngày 15.7

OPPO ra mắt công nghệ sạc nhanh 125W vào ngày 15.7
OPPO ra mắt công nghệ sạc nhanh 125W vào ngày 15.7

Bài viết liên quan