OnePlus lập siêu kỷ lục ngay sau khi ra mắt: 800 máy được dọn sạch chỉ trong 29 phút

OnePlus lập siêu kỷ lục ngay sau khi ra mắt: 800 máy được dọn sạch chỉ trong 29 phút
OnePlus lập siêu kỷ lục ngay sau khi ra mắt: 800 máy được dọn sạch chỉ trong 29 phút

Bài viết liên quan