Note 20 Series lại sử dụng chip Exynos 990, đến bao giờ Samsung mới bỏ chip này?

Note 20 Series lại sử dụng chip Exynos 990, đến bao giờ Samsung mới bỏ chip này?
Note 20 Series lại sử dụng chip Exynos 990, đến bao giờ Samsung mới bỏ chip này?

Bài viết liên quan