Mi Band 4C ra mắt: chống nước, pin trâu 14 ngày và giá chưa đến 500 nghìn

Mi Band 4C ra mắt: chống nước, pin trâu 14 ngày và giá chưa đến 500 nghìn
Mi Band 4C ra mắt: chống nước, pin trâu 14 ngày và giá chưa đến 500 nghìn

Bài viết liên quan