MediaTek phát hành chip 5G Dimension 720: hỗ trợ công nghệ tiết kiệm năng lượng, kéo dài tuổi thọ pin

MediaTek phát hành chip 5G Dimension 720: hỗ trợ công nghệ tiết kiệm năng lượng, kéo dài tuổi thọ pin
MediaTek phát hành chip 5G Dimension 720: hỗ trợ công nghệ tiết kiệm năng lượng, kéo dài tuổi thọ pin

Bài viết liên quan