Ra mắt chip MediaTek Dimension 1000+ hỗ trợ màn hình lên đến 144Hz

Ra mắt chip MediaTek Dimension 1000+ hỗ trợ màn hình lên đến 144Hz
Ra mắt chip MediaTek Dimension 1000+ hỗ trợ màn hình lên đến 144Hz

Bài viết liên quan