Mate 40 của Huawei sẽ chỉ được trang bị màn hình tần số quét 90Hz thay vì 120Hz

Mate 40 của Huawei sẽ chỉ được trang bị màn hình tần số quét 90Hz thay vì 120Hz
Mate 40 của Huawei sẽ chỉ được trang bị màn hình tần số quét 90Hz thay vì 120Hz

Bài viết liên quan