Marc Levoy, thiên tài đứng sau những thuật toán camera của Google Pixel đã gia nhập Adobe

Marc Levoy, thiên tài đứng sau những thuật toán camera của Google Pixel đã gia nhập Adobe
Marc Levoy, thiên tài đứng sau những thuật toán camera của Google Pixel đã gia nhập Adobe

Bài viết liên quan