Khoảng 200.000 chiếc Galaxy Z Fold 2 được sản xuất tại Việt Nam

Khoảng 200.000 chiếc Galaxy Z Fold 2 được sản xuất tại Việt Nam
Khoảng 200.000 chiếc Galaxy Z Fold 2 được sản xuất tại Việt Nam

Bài viết liên quan