iPhone XS Max bị hỏng sau 2 phút ngâm dưới nước ở độ sâu 10cm

iPhone XS Max bị hỏng sau 2 phút ngâm dưới nước ở độ sâu 10cm
iPhone XS Max bị hỏng sau 2 phút ngâm dưới nước ở độ sâu 10cm

Bài viết liên quan