iPhone 12 sẽ sử dụng modem Snapdragon X60 5G thay vì Snapdragon X55

iPhone 12 sẽ sử dụng modem Snapdragon X60 5G thay vì Snapdragon X55
iPhone 12 sẽ sử dụng modem Snapdragon X60 5G thay vì Snapdragon X55

Bài viết liên quan