iPhone 12 khả năng bị trì hoãn đến tháng 11 và có dung lượng pin thấp hơn mong đợi

iPhone 12 khả năng bị trì hoãn đến tháng 11 và có dung lượng pin thấp hơn mong đợi
iPhone 12 khả năng bị trì hoãn đến tháng 11 và có dung lượng pin thấp hơn mong đợi

Bài viết liên quan