iPad Air 2021 có thể được trang bị màn hình 11 inch, Face ID và cổng Type-C

iPad Air 2021 có thể được trang bị màn hình 11 inch, Face ID và cổng Type-C
iPad Air 2021 có thể được trang bị màn hình 11 inch, Face ID và cổng Type-C

Bài viết liên quan