Huawei P50 Pro sẽ sử dụng chip Snapdragon 875, Mate 40 sẽ có hai biến thể

Huawei P50 Pro sẽ sử dụng chip Snapdragon 875, Mate 40 sẽ có hai biến thể
Huawei P50 Pro sẽ sử dụng chip Snapdragon 875, Mate 40 sẽ có hai biến thể

Bài viết liên quan