Huawei P40 Series sử dụng cảm biến IMX700 của Sony, chỉ có 52MP?

Huawei P40 Series sử dụng cảm biến IMX700 của Sony, chỉ có 52MP?
Huawei P40 Series sử dụng cảm biến IMX700 của Sony, chỉ có 52MP?

Bài viết liên quan