Huawei, Xiaomi, OPPO sẽ sử dụng chip Dimensity 720 5G cho điện thoại tầm trung

Huawei, Xiaomi, OPPO sẽ sử dụng chip Dimensity 720 5G cho điện thoại tầm trung
Huawei, Xiaomi, OPPO sẽ sử dụng chip Dimensity 720 5G cho điện thoại tầm trung

Bài viết liên quan