Huawei đã cắt giảm đến 30% linh kiện cho Mate 40

Huawei đã cắt giảm đến 30% linh kiện cho Mate 40
Huawei đã cắt giảm đến 30% linh kiện cho Mate 40

Bài viết liên quan