Galaxy Z Flip 5G đã chính thức ra mắt: Snapdragon 865 Plus cùng một thiết kế không đổi nhưng có thêm màu sắc mới

Galaxy Z Flip 5G đã chính thức ra mắt: Snapdragon 865 Plus cùng một thiết kế không đổi nhưng có thêm màu sắc mới
Galaxy Z Flip 5G đã chính thức ra mắt: Snapdragon 865 Plus cùng một thiết kế không đổi nhưng có thêm màu sắc mới

Bài viết liên quan