Galaxy S21 dự kiến vẫn sẽ dùng Snapdragon 865 để giữ giá bán ổn định

Galaxy S21 dự kiến vẫn sẽ dùng Snapdragon 865 để giữ giá bán ổn định
Galaxy S21 dự kiến vẫn sẽ dùng Snapdragon 865 để giữ giá bán ổn định

Bài viết liên quan