Galaxy Note 9 và S9 hiện tại không có trong danh sách cập nhật OneUI 2.1

Galaxy Note 9 và S9 hiện tại không có trong danh sách cập nhật OneUI 2.1
Galaxy Note 9 và S9 hiện tại không có trong danh sách cập nhật OneUI 2.1

Bài viết liên quan