Galaxy Note 20 sẽ có viên pin lớn hơn để sử dụng màn hình 120Hz và 5G

Galaxy Note 20 sẽ có viên pin lớn hơn để sử dụng màn hình 120Hz và 5G
Galaxy Note 20 sẽ có viên pin lớn hơn để sử dụng màn hình 120Hz và 5G

Bài viết liên quan