Foxconn đầu tư 1 tỷ USD vào Ấn Độ tăng cường năng lực sản xuất iPhone cho Apple

Foxconn đầu tư 1 tỷ USD vào Ấn Độ tăng cường năng lực sản xuất iPhone cho Apple
Foxconn đầu tư 1 tỷ USD vào Ấn Độ tăng cường năng lực sản xuất iPhone cho Apple

Bài viết liên quan