Cuộc thi ảnh IPPA công bố các tác phẩm đoạt giải, một trong số đó được chụp bằng iPhone 4

Cuộc thi ảnh IPPA công bố các tác phẩm đoạt giải, một trong số đó được chụp bằng iPhone 4
Cuộc thi ảnh IPPA công bố các tác phẩm đoạt giải, một trong số đó được chụp bằng iPhone 4

Bài viết liên quan