Công nghệ sạc siêu nhanh OPPO 125W được phát hành chính thức: sạc 41% trong 5 phút

Công nghệ sạc siêu nhanh OPPO 125W được phát hành chính thức: sạc 41% trong 5 phút
Công nghệ sạc siêu nhanh OPPO 125W được phát hành chính thức: sạc 41% trong 5 phút

Bài viết liên quan