Video: Chính thức Bphone mới tên B86, thiết kế không phím bấm vật lý

Video: Chính thức Bphone mới tên B86, thiết kế không phím bấm vật lý
Video: Chính thức Bphone mới tên B86, thiết kế không phím bấm vật lý

Bài viết liên quan