Apple lại bị “bay màu” 27 tỷ USD vì chuỗi cung ứng iPhone bị ảnh hưởng.

Apple lại bị “bay màu” 27 tỷ USD vì chuỗi cung ứng iPhone bị ảnh hưởng.
Apple lại bị “bay màu” 27 tỷ USD vì chuỗi cung ứng iPhone bị ảnh hưởng.

Bài viết liên quan