AnTuTu xác nhận Lenovo Legion được trang bị Snapdragon 865 Plus, RAM 16 GB

AnTuTu xác nhận Lenovo Legion được trang bị Snapdragon 865 Plus, RAM 16 GB
AnTuTu xác nhận Lenovo Legion được trang bị Snapdragon 865 Plus, RAM 16 GB

Bài viết liên quan