Alexa của Amazon vô tình khiến bé gái 11 tháng tuổi tưởng tên của mình là tên của trợ lý ảo thông minh

Alexa của Amazon vô tình khiến bé gái 11 tháng tuổi tưởng tên của mình là tên của trợ lý ảo thông minh
Alexa của Amazon vô tình khiến bé gái 11 tháng tuổi tưởng tên của mình là tên của trợ lý ảo thông minh

Bài viết liên quan